Εξίσωση Bernoulli και εφαρμογές

Φαινόμενο σπηλαίωσης