Το κρουστικό κύμα υπερηχητικής ροής σε ένα απλό video φοιτητών
Επεξήγηση του κρουστικού κύματος υπερηχητικής ροής
Επεξήγηση κρουστικού κύματος υπερηχητικής ροής
Κρουστικά κύματα και η πρώτη φωτογραφία του Mach
Τύποι κρουστικών κυμάτων σε εφαρμογές αεροναυτικής
Κρίσιμος αριθμός Mach