Τα μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο αποτελούνται από τα εξής.

1. Μηχανική Ρευστών Ι

2. Μηχανική Ρευστών ΙΙ

3. Ρευστοδυναμικές Μηχανές / Στροβιλομηχανές

4. Υπολογιστική Ρευστομηχανική

5. Προσομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων