ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεμελιώδεις εξισώσεις Στροβιλομηχανικής, τρίγωνα ταχυτήτων, ταξινόμηση στροβιλομηχανών, απόδοση στροβιλομηχανών, ακροφύσια, θεωρία πτερυγώσεων και δισδιάστατη ροή, αντλίες και συμπιεστές αξονικής ροής, στρόβιλοι αξονικής ροής, τρισδιάστατη ροή σε αξονικές μηχανές, αντλίες και συμπιεστές ακτινικής ροής, στρόβιλοι ακτινικής ροής, ψύξη πτερυγίων στροβίλων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των στροβιλομηχανών καθώς και εφαρμογές τους.