Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου / Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Mελέτη διεργασιών και προσομοίωση ροής ρευστών, διάχυσης, ρόφησης & αντίδρασης σε διάφορες κλίμακες, όπως σε γειτονία πορωδών (νανο)πορωδών μεμβρανών [τάξης Ο(nm–µm)], κατακράτηση σωματιδίων και διαχωρισμό σε κοκκώδη και ψηφιοποιημένα πορώδη μέσα [Ο(µm–mm)], διασπορά ρύπων σε υπόγειους σχηματισμούς [Ο(mm–m)], Computer-Aided Engineering και Υπολογιστική Ρευστομηχανική (πεπερασμένα στοιχεία και απλεγματικές μέθοδοι) σε ροή ρευστών & μεταφορά μάζας και ενέργειας [Ο(m)], σε νανορευστά, σε αιμοδυναμική & σε αιμοκάθαρση [Ο(cm)].

Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Ρευστών Ι & ΙΙ, Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής / Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ, Προσομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Δε 13:00-14:00, Πε: 09:00-10:00

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ