Το εργαστήριο Ρευστομηχανικής περιλαμβάνονταν στα πρώτα εργαστήρια του Τμήματος, όπως αυτό ήταν στην αρχική του μορφή, από την εποχή της μετατροπής σε Τμήμα Ανώτατης εκπαίδευσης από ΚΑΤΕΕ με σχεδόν 40 έτη παρουσίας. Επί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανήκε στο Τμήμα Μηχανολογίας και μετέπειτα μετονομάστηκε σε εργαστήριο Ρευστομηχανικής “Ν. Νανούσης” έως το 2019 που άνηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Από το 2019 το εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η θεσμοθέτηση του εργαστηρίου ως εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών έγινε το 2020 με το ΦΕΚ τΒ’ 4958/10.11.2020.

Το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων και γενικά μαθημάτων και Πτυχιακών Εργασιών στα Αντικείμενα της Υδραυλικής και Αεροδυναμικής. Τα μαθήματα Υπολογιστική Ρευστομηχανική και Εξομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου με χρήση του Υπολογιστικο κέντρου του Τμήματος. Για το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου χρησιμοποιείται επίσης κεντρική υπολογιστική υποδομή του τμήματος που αποτελείται από HPE ProLiant SL210t Gen8 Blade Server.

Χώροι του εργαστηρίου καθώς και συγκεκριμένα όργανα χρησιμοποιούνται επίσης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για τα μαθήματα Υδραυλικής Ι και ΙΙ.

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

  • Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση ισόθερμων και χημικά αντιδρωσών ροών υγρών και αερίων που απαντώνται σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, μαγνητοϋδροδυναμικών ροών, καθώς και βιοϊατρικών ροών και ροών σε πορώδη μέσα.
  • Μελέτες διασποράς ουσιών και ρύπων σε ρευστά, ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.
  • Μελέτη ροών μεγάλης κλίμακας όπως γεωφυσικών και παράκτιων ροών.
  • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων εφαρμογής και χρήσης ρευστών συμπεριλαμβανομένων ροών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια και αλληλεπίδρασεις ρευστών-στερεών.
  • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων ρευστομηχανικής και ρευστοδυναμικής προσομοίωσης.
  • Σχεδιασμός συσκευών και προϊόντων που σχετίζονται με ρευστομηχανικές και ρευστοδυναμικές διεργασίες και μηχανές.
  • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής ενέργειας με χρήση ρευστοδυναμικών μηχανών
  • Νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας