27 Οκτωβρίου, 2018

Υποβολή αιτήσεων — Δωρεάν Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

H MYTILINEOS S.A. και η Κοινωνική Επιχείρηση Knowl για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση προσφέρουν ένα δωρεάν, Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων & Απασχολησιμότητας αποκλειστικά για νέους/νέες μηχανικούς των παρακάτω δεξιοτήτων:

 

(α) Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών

  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Χημικούς Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς

 

(β) Πτυχιούχους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

  • Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.

 

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ταχεία κάλυψη κενών σε δεξιότητες (soft & hard skills), προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων

  • Να είναι απόφοιτοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.
  • Να έχουν κάνει εγκαίρως την αίτηση συμμετοχής τους (η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας).
  •    Να έχουν τη διάθεση, τον χρόνο και τη δέσμευση να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια εξατομικευμένη, πάνω στις δικές τους ανάγκες, επαγγελματική κατάρτιση που τους προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

Πιο συγκεκριμένα, το #skills4engineers υιοθετεί μία εξατομικευμένη προσέγγιση που ενδυναμώνει με δεξιότητες κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ατομικά, βάσει του δικού του «θέλω και μπορώ», επιτυγχάνοντας το ταίριασμα επαγγελματικού προφίλ με την επιθυμητή θέση και την απευθείας διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και εφαρμόζει την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία του «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon» με 1 στους 2 συμμετέχοντες να βρίσκει την εργασία που επιθυμεί βάσει του επαγγελματικού στόχου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ένα τρίμηνο κύκλο. Ο κύκλος θα εξυπηρετήσει 25 ωφελούμενους συνολικά. Κάθε/μια ωφελούμενος/η θα λάβει 65 ώρες εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής (mentoring & coaching) και εκπαίδευσης βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στον Επιταχυντή Μellon.

Tο #skills4engineers σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Επιχείρηση knowl με γνώμονα την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημοκρατικοποίηση της γνώσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Η MYTILINEOS έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, επενδύει συστηματικά, τόσο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των νέων, ως βασικά προαπαιτούμενα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πορείας, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ ή επικοινωνήστε με τη Σοφία Πισσία στο 210 8312868 / s.pissia@knowl.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Αφίσα Πρόσκλησης