15 Μαΐου, 2019

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ορίζονται στο ΠΔ 115/2012. Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ προέρχεται από μετονομασία του Τμήματος Μηχανολογίας (ΠΔ94/2013).