16 Μαΐου, 2019

Ένταξη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με την ισχύ του N4610/2019 το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ εντάσσεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.