6 Οκτωβρίου, 2020

ΕνημΕρωση ΦοιτητΩν – ΙδρυματικΟς ΛογαριασμΟς και ΛΟγαριασμΟς Email

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 1.  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέας υποδομής πιστοποίησης φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με τη νέα υποδομή έχετε τη χρήση σειράς υπηρεσιών, στις οποίες πραγματοποιείτε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Για θέματα λειτουργίας του ιδρυματικού λογαριασμού σας, καλείστε να μεταβαίνετε στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr. Παρέχονται οδηγίες και […]

Read more