9 Μαρτίου, 2021

διάκριση μέλους εργαστηρίου

Ο Ε.Τζιρτζιλάκης ήταν ένας από τα έξι μέλη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που διακρίθηκαν διεθνώς για το αντίκτυπο του δημοσιευμένου επιστημονικού τους έργου μέχρι το τέλος του 2019. Στην Σχολή Μηχανικών διακρίθηκε επίσης ο καθηγητής Η. Σταθάτος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΠΗΓΗ: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2020), “Data for […]

Read more