1 Νοεμβρίου, 2022

Διάκριση μέλους εργαστηρίου

Το μέλος του εργαστηρίου Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος συμπεριλήφθη στην νέα έκδοση της βάσης δεδομένων September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” η οποία περιέχει το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως με βάση τις αναφορές στος έργο τους σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Τα μέλη του Πα.Πελ που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση και οι αντίστοιχες περιοχές έρευνας είναι:

  • Βαρζάκας Θεόδωρος (Agriculture, Fisheries & Forestry: Food Science / Artificial Intelligence & Image Processing)
  • Γιαννόπουλος Γεώργιος (Enabling & Strategic Technologies: Materials / Mechanical Engineering & Transports)
  • Μπουκουβάλας Αντώνιος (Information & Communication Technologies: Networking & Telecommunications / Optoelectronics & Photonics)
  • Πέππας Κωνσταντίνος (Information & Communication Technologies: Networking & Telecommunications / Optoelectronics & Photonics)
  • Σαγιάς Νίκος (Information & Communication Technologies: Networking & Telecommunications / Artificial Intelligence & Image Processing)
  • Σταθάτος Ηλίας (Physics & Astronomy: Applied Physics / Chemical Physics)
  • Τσούλος Γεώργιος (Information & Communication Technologies: Networking & Telecommunications / Artificial Intelligence & Image Processing)
  • Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος (Engineering: Mechanical Engineering & Transports / Fluids & Plasmas)