601

Λειτουργεί με ογκομετρική υδραυλική τράπεζα. Συνοδεύεται από διαφανές παράθυρο έτσι ώστε οι ασκούμενοι να μπορούν να δουν τον τροχό Pelton σε λειτουργία. Περιλαμβάνει δυναμόμετρο για την κατανάλωση του φορτίου του στροβίλου και τον υπολογισμό της απορροφούμενης ισχύος. Περιλαμβάνει μανόμετρο εισόδου και ελεγχόμενη βελόνα για τον έλεγχο των επιδόσεων. Ο τροχός Pelton είναι μια σημαντική και αποτελεσματικό μηχανή ισχύος, που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές.  Η μονάδα αποτελείται από ένα τροχό Pelton τοποθετημένα σε ένα ανθεκτικό στη διάβρωση περίβλημα. Μια διαφανής πρόσοψη επιτρέπει στους μαθητές να δουν τη λειτουργία του στροβίλου. Ένα προαιρετικό Στροβοσκόπιο δίνει τη δυνατότητα «παγώματος» της εικόνας των σκαφιδίων του στροβίλου για τη μέτρηση των στροφών. Μια ρυθμιζόμενη βαλβίδα (δόρυ) κατευθύνει έναν πίδακα νερού μέσα από ένα ακροφύσιο στους κάδους του τροχού Pelton για να τον ενεργοποιήσουν. Η ρύθμιση της βαλβίδας – λόγχης γίνεται χειροκίνητα και ελέγχει την εκτόξευση νερού από το ακροφύσιο. Η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα για να συνδέεται με την ογκομετρική υδραυλική τράπεζα με την οποία μετράται επίσης η ογκομετρική παροχή.

Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης είναι η πειραματική μελέτη της μεταβολής της Διαθέσιμης Ισχύος Υδροστροβίλου Pelton.

Αντικείμενο της Εργαστηριακής Άσκησης είναι

  1. Η κατασκευή πειραματικής καμπύλης βαθμονόμησης ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου δυναμόμετρου στον τροχό Pelton για τη μέτρηση της διαθέσιμης ροπής (ροπής πέδησης) του άξονα του υδροστροβίλου.
  2. Ο υπολογισμός της διαθέσιμης ισχύος του υδροστροβίλου για ροπές πέδησης που προσδιορίζονται με τη βοήθεια της καμπύλης βαθμονόμησης.
  3. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών καμπύλων διαθέσιμης ισχύος και ροπής πέδησης ως συναρτήσεων της ταχύτητας.