607

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία και περιλαμβάνει δύο στροβίλους συζευγμένους με ένα δυναμόμετρο, πίνακα ελέγχου, μια μεγάλη δεξαμενή νερού καθώς και δύο φυγοκεντρικές αντλίες με τις σχετικές σωληνώσεις. Οι φυγοκεντρικές αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντλίες ή μπορούν επίσης να τροφοδοτούν τους στροβίλους . Η τροφοδοσία σε κάθε στρόβιλο επιτυγχάνεται με ρυθμιστική βαλβίδα. Σκοπός των Εργαστηριακών Ασκήσεων είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών καμπυλών συνδεσμολογίας σειράς και παράλληλης. Επίσης μελετάται η παραγωγή ισχύος στους στροβίλους Pelton και Francis.