610

Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης είναι η μελέτη συστήματος πυρόσβεσης τροφοδοτούμενο από μόνιμο δίκτυο υδροδότησης..

Πιο συγκεκριμένα επιμέρους στόχοι της άσκησης είναι:

  1. Η κατάστρωση των εξισώσεων ενέργειας για κάθε πυροσβεστικό σταθμό (πυροσβεστική φωλιά),
  2. Η εύρεση του σημείου λειτουργίας συστήματος αντλιών σε παράλληλη σύνδεση,
  3. Η κατάστρωση εξίσωσης ενεργειακού ισοζυγίου, για την παράλληλη συνδεσμολογία αντλιών.
  4. Η εύρεση του σημείου λειτουργίας παράλληλης συνδεσμολογίας αντλιών.