Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου / Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ροή, διάχυση και ρόφηση αερίων στην επιφάνεια πορωδών ημιαγώγιμων νανο­κεραμικών ανιχνευτών και πορωδών μεμβρανών [Ο(nm-μm)], Κατακράτηση σωματιδιακών ρύπων σε φίλτρα διηθήσεως [Ο(μm-mm)], Διασπορά ρύπων σε πετρώματα υπογείων υδάτων [Ο(mm-m)], Υπολογιστικός Σχεδιασμός και μέθοδοι Υπολογιστικής Ρευστο­δυναμικής (μέθοδοι FEM και Meshless) σε διεργασίες μεταφοράς αέρα και διεργασίες ψύξης [Ο(m)], καθώς και σε διεργασίες μεταφοράς αίματος [Ο(cm)]

Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Ρευστών Ι & ΙΙ, Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής / Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Tρίτη: 15:00-17:00, Τετάρτη: 14:00-16:00

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ