ResearchGate | Google Scholar | LinkedIn |

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΤΡΑ, Σεπτέμβριος 2020

ΟΝΟΜΑ : Ευγένιος ΣΚΟΥΡΑΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ :

ΗΜΕΡ.  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

Ελληνική

30  Μαρτίου  1972

Πάτρα,  Αχαΐα

Έγγαμος, 2 τέκνα

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

ΑΠΡ 2019 –                                Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) / Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

 1. Μηχανική Ρευστών Ι & ΙΙ
 2. Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής / Ρευστοδυναμικές Μηχανές
 3. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 4. Πτυχιακές Εργασίες

ΣΕΠ 2006 – ΑΠΡ 2019              Διδάσκων ορισμένου χρόνου στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Μηχανική Ρευστών Ι & ΙΙ
 2. Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής / Ρευστοδυναμικές Μηχανές
 3. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ
 4. Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
 5. Εργ. Χημικής Τεχνολογίας (Τμ. Πολιτικών Έργων Υποδομής)
 6. Πτυχιακές Εργασίες

ΙΟΥΝ  2002 –                             Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο ITE/ΙΕΧΜΗ (ΕΙΧΗΜΥΘ)

Παροχή ερευνητικού έργου στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, καθώς και με απευθείας ανάθεση από ιδιωτικές εταιρίες. Τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν έρευνα και προσομοίωση διεργασιών σε διάφορες κλίμακες μεγεθών:

 1. Ροή, διάχυση και ρόφηση αερίων στην επιφάνεια πορωδών ημιαγώγιμων νανο­κεραμικών ανιχνευτών και πορωδών μεμβρανών [Ο(nm-μm)]
 2. Κατακράτηση σωματιδιακών ρύπων σε φίλτρα διηθήσεως [Ο(μm-mm)]
 3. Διασπορά ρύπων σε πετρώματα υπογείων υδάτων [Ο(mm-m)]
 4. Υπολογιστικός Σχεδιασμός και μέθοδοι Υπολογιστικής Ρευστο­δυναμικής (μέθοδοι FEM και Meshless) σε διεργασίες μεταφοράς αέρα και διεργασίες ψύξης [Ο(m)], καθώς και σε διεργασίες μεταφοράς αίματος [Ο(cm)]

ΣΕΠ 2003 – 2008, 2010          Διδάσκων ορισμένου χρόνου (Π.Δ. 407/80) στο ΠΠ/ΤΧΜ

 1. Προσομοίωση Φυσικών Διεργασιών με Υπολογιστή
 2. Σχεδιασμός Διεργασιών Χημικής Μηχανικής με Υπολογιστή
 3. Αριθμητική Ανάλυση
 4. Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς με Υπολογιστή
 5. Εργαστήριο Υπολογιστικών Εφαρμογών
 6. Τεχνοοικονομική Μελέτη
 7. Διπλωματικές Εργασίες σε Προσομοίωση Φυσ. & Χημ. Διεργασιών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΚΤ 2009                                  Οργανωτική επιτροπή στο 4° Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Πάτρα 2009

ΙΟΥΝ 2008                                Οργανωτική επιτροπή και διδασκαλία στο Διεθνές Θερινό Σχολείο Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης σε «Νανοδομημένα υλικά,  μοντελοποίηση και προσομοίωση μεμβρανών»

ΔΕΚ 2003, ΜΑΡ 2003            Παρακολούθηση σεμιναρίων εφαρμογής λογισμικού Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (ANSYS CFX)

ΙΑΝ  2000 – ΝΟE  2000         Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο ITE/ΙΕΧΜΗ (ΕΙΧΗΜΥΘ)

Παροχή ερευνητικού έργου στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Τομείς ενδιαφέροντος:

 1. Διάχυση και ρόφηση αερίων στην επιφάνεια πορωδών ημιαγώγιμων νανο­κεραμικών ανιχνευτών και πορωδών μεμβρανών
 2. Κατακράτηση σωματιδιακών ρύπων σε φίλτρα διηθήσεως

ΙΑΝ  1999                                   Παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων με τίτλο “Numerical Methods Applied to Stability, Bifurcation, and NonLinear Dynamics” (Καθ. A. N. Μπερής).

ΝΟΕ  1997                                 Παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων με τίτλο “Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό” (SGSC Hellas S.A. / European SuperComputing).

ΟΚΤ  1994 – ΙΟΥΝ  1996        Κύκλοι σπουδών:

 1. Μοντέλα και Εξομοιωτές, Καθ. Α. Χ. Παγιατάκης
 2. Διεργασίες Διαχωρισμού, Καθ. Α. Χ. Παγιατάκης
 3. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Καθ. Δ. Θεοδώρου
 4. Στατιστική Μηχανική & Μοριακή Προσομοίωση, Καθ. Δ. Θεοδώρου
 5. Φαινόμενα μεταφοράς, Καθ. Ι. Τσαμόπουλος
 6. Πεπερασμένα Στοιχεία, Καθ. Ι. Τσαμόπουλος
 7. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι & ΙΙ, Καθ. Γ. Δάσιος
 8. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Καθ. Γ. Δάσιος

ΟΚΤ  1994 – ΙΟΥΝ  1997        Διαλέξεις και Εργαστήρια:

 1. Μαθηματικά Ι & ΙΙ, Δρ. Β. Ν. Μπουργανός
 2. Εισαγωγή στην Ρευστομηχανική, Καθ. Α. Χ. Παγιατάκης
 3. Γλώσσα Προγραμματισμού Fortran, Καθ. Δ. Ματαράς
 4. Αριθμητικές Μέθοδοι, Καθ. Ι. Τσαμόπουλος

ΑΠΡ  1994 – ΣΕΠ  1994          Συμβασιούχος Χημικός Μηχανικός στο τμήμα τεχνολογικού ελέγχου της Αθηναϊκής Ζυθο­πο­ι­ίας, εργοστάσιο Πατρών

Έλεγχος και χημικές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και των συναφών ιδιοτήτων του προϊόντος στο στάδιο της ζύμωσης και στο έτοιμο προϊόν.

ΙΟΥΛ  1993 – ΑΥΓ  1993        Ερευνητής Χημικός Μηχανικός στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, εργοστάσιο Πατρών

Εκπόνηση μελέτης πάνω στην λειτουργία της μονάδος Βιολογικού Καθαρισμού: βελτιστο­ποίηση της λειτουργίας του, εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση απόδοσης, αλλά και αξιολόγηση της σημερινής μορφής των εγκαταστάσεων σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές.

ΙΟΥΛ  1992 – ΑΥΓ  1992        Βοηθός – Μαθητευόμενος Χημικός Μηχανικός στα διυλιστήρια πετρελαίου MOTOR OIL HELLAS,  Άγιοι Θεόδωροι Κορίνθου

Τομέας παραγωγής καυσίμων από διύλιση πετρελαίου τύπου κυρίως ARABIAN LIGHT. Παραγωγή βενζίνης, κερο­ζίνης, Jet Fuel, Gas Oil, λιπαντικών.

Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης επέκτασης και βελτίωσης της κύριας μονάδας αποθείωσης κλασμάτων πετρελαίου του εργοστασίου, κυρίως στην πρόβλεψη των επιπτώσεων της επέκτασης αυτής στις υπόλοιπες μονάδες του.

Συμμετοχή στις ασκήσεις ετοιμότητας σε περιπτώσεις διαρ­ροών, εκρήξεων και φωτιάς και στην προσφορά πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγιών για την αντιμετώπισή τους.

ΣΕΠ  1992 – ΙΟΥΛ 1994         Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον τομέα των φυσικοχημικών διεργασιών και φαινομένων μεταφοράς (Επιβλέπων καθ­ηγη­τής Α. Παγια­τά­κης)

Βελτίωση προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων σειριακής τομογραφίας. Εύρεση τοπολογικών και γεω­μετ­ρικών χα­ρα­κτηριστικών πορωδών υλικών. Ανάπτυξη φιλικού για τον χρήστη περιβάλλοντος εργασίας σε προσωπικό υπολογιστή.

Δείκτες δημοσιεύσεων και εργασιών (Μάρτιος 1016)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (με κριτές): 45

Δημοσιεύσεις/Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια & Φόρα (με κριτές): 51

Δημοσιεύσεις/Συμμετοχές σε Ελληνικά Συνέδρια & Φόρα (με κριτές): 50

Ετεροαναφορικές δημοσιεύσεις: 627

Συνολικές ετεροαναφορές άρθρων μου: 692

h-index: 13 (Web of Science & Scopus), 16 (Google Scholar)

 

 

Κριτής (Reviewer) σε περιοδικά

publons.com/researcher/2785637/eugene-d-skouras/peer-review/

 • Applied Mathematics & Computation
 • Applied Sciences
 • Drying Technology
 • Energies
 • Engineering Analysis with Boundary Elements
 • European Journal of Mechanics – B/Fluids
 • International Journal of Heat & Mass Transfer
 • International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
 • Journal of Computational Methods in Sciences & Engineering
 • Journal of Contaminant Hydrology
 • Journal of Hazardous Materials
 • Journal of Marine Science & Engineering
 • Journal of Porous Media
 • Journal of Thermal Science
 • Mathematics
 • Membranes
 • Microfluidics & Nanofluidics
 • Physical Review E
 • Physical Review Fluids
 • Processes
 • The Scientific World Journal
 • Chemical Engineering Science (συνεπικουρία)
 • Journal of Membrane Science (συνεπικουρία)
 • Molecular Simulation (συνεπικουρία)
 • Physics of Fluids (συνεπικουρία)

 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (1994)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2000)
 • Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ρεολογίας (2005)
 • Ευρωπαϊκός Σύλλογος Μεμβρανών (2006)
 • Ευρωπαϊκός Οίκος Μεμβρανών (2008)

ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ        Fortran77, 90 & 95 (COMPAQ/Intel Visual Fortran, Unix compilers, SGI και Intel OpenMP parallel compilers)

ANSI C, C++ (MS Visual C++)

Basic (MS Visual Basic)

Win32api & OpenGL, Βάσεις MS Access, MATLAB (R2007)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ                    MatSci/Cerius2, Accelrys/Material_Studio,

& ΑΝΑΛΥΣΗ                            Ansys/CFX, Ansys/Fluent, Comsol Multiphysics, Ansys/DesignModeler, AutoDesk/Inventor, AspenTech/Hysys, AspenTech/Icarus, WolframResearch/Mathematica, MathSoft/MathCAD, SigmaScan Pro

ΧΡΗΣΤΙΚΑ                               SGI/IRIX, HP/Unix, Linux, Διαχείριση Τοπικών Δικτύων MS/Windows, MS/Office, Adobe/PhotoShop, Microcal/Origin

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΚΤ 1994 – ΔΕΚ 1999           Διδακτορικό στο τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ, με θέμα: “Διάχυση και ρόφηση κατά την ανίχνευση αερίων με ημιαγώγιμους νανοκεραμικούς αισθητήρες”.

Επιβλέποντες: Καθ. Α. Χ. Παγιατάκης, Δρ. Β. Ν. Μπουργανός

1989 – 1994                                Tμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν­επι­στημίου Πατρών. Βαθμός: 7.85

1983 – 1989                                Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΦΕΒ  1992                                 Υποτροφία Άριστης Επίδοσης από το Τμήμα Χημικών Μηχα­νικών Πανεπιστημίου Πατρών κατά το φοιτητικό έτος 1990-1991

ΟΚΤ  1988                                 Αριστείο προόδου “ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ” από το Πρότυπο Λύκειο Πατρών κατά το σχολικό έτος 1987-1988

ΟΚΤ  1987                                 Αριστείο προόδου “ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ” από το Πρότυπο Λύκειο Πατρών κατά το σχολικό έτος 1986-1987

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΔΕΚ  2006                                  Αγγλικά – Certificate of Proficiency in English, Univ. of Cambridge

MAΙ  1993                                  Πτυχίο γνώσεων Γερμανικών – Mittelstufe II από το KOUTSANTONIS FREMD­SPRACHEN­SCHULE

ΙΟΥΝ  1991                               Πτυχίο γνώσεων Γερμανικών – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Grundstufe από το GOETHE INSTITUT

ΙΟΥΝ  1987                               Αγγλικά – First Certificate in English (LOWER), Univ. of Cambridge

Γνώσεις Γαλλικών