Το εργαστήριο Ρευστομηχανικής περιλαμβάνονταν στα πρώτα εργαστήρια του Τμήματος, όπως αυτό ήταν στην αρχική του μορφή, από την εποχή της μετατροπής σε Τμήμα Ανώτατης εκπαίδευσης από ΚΑΤΕΕ με σχεδόν 40 έτη παρουσίας. Επί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανήκε στο Τμήμα Μηχανολογίας και μετέπειτα μετονομάστηκε σε εργαστήριο Ρευστομηχανικής “Ν. Νανούσης” έως το 2019 που άνηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Από το 2019 το εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η θεσμοθέτηση του εργαστηρίου ως εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών έγινε το 2020 με το ΦΕΚ τΒ’ 4958/10.11.2020.

Το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων και γενικά μαθημάτων και Πτυχιακών Εργασιών στα Αντικείμενα της Υδραυλικής και Αεροδυναμικής. Τα μαθήματα Υπολογιστική Ρευστομηχανική και Εξομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου με χρήση του Υπολογιστικο κέντρου του Τμήματος. Για το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου χρησιμοποιείται επίσης κεντρική υπολογιστική υποδομή του τμήματος που αποτελείται από HPE ProLiant SL210t Gen8 Blade Server.

Χώροι του εργαστηρίου καθώς και συγκεκριμένα όργανα χρησιμοποιούνται επίσης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για τα μαθήματα Υδραυλικής Ι και ΙΙ.